تبلیغات اینستاگرام یکی از سرویس های پر تقاصای مشتریان است. شما هم می توانید کافه یا رستوران خود را به آن صورتی که شایسته آن هستید معرفی کنید. تبلیغات اینستاگرام نت نظر یکی از کم ترین کارهایی است که نت نظر می تواند برای شما انجام دهد.

در زیر تبلیغات اینستاگرام یکی از مشتریان خوب نت نظر با جزییات بیشتر و تاثیر آن بر مخاطب بررسی شده است.