خورش کرفس کی دوست داره؟

بهترین خورشت کرفس رو کجا خوردین؟ توی رستوران یا توی خونه؟
نت نظر، هر روز یک پیشنهاد ویژه منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید و نظرات خودتون رو با نت نظر در میان بگذارید

Leave a Reply