وقتی کالباسو الویه رو کنار هم می بینیم یاد تولد های قدیم میافتیم، شما هم یادتون میاد ساندویچ کالباس بود و ساندویچ الویه، کدومو انتخاب می کردین؟؟ نوشابه شیشه ای هم جای خود…

نت نظر، هر روز یک پیشنهاد ویژه
منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید
برای اطلاعات بیشتر به www.NetNazar.com سر بزنید.

Leave a Reply