کجا خوبشو خوردین؟

کباب کوبیده واقعا خوشمزست . شما کجا بهترین کوبیده رو خوردین ؟

کباب کوبیده ای خوبه که روی ذغال درست بشه، اینطور نیست ؟

نت نظر، هر روز یک پیشنهاد ویژه منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید و نظرات خودتون رو با نت نظر در میان بگذارید

Leave a Reply