آبگوشت و گوشت کوبیده دو تااز لذیذترین غذاهای سنتی ایران هستند. لذت تیلیت کردن نان در آبگوشت همیشه یکی از لذت های بچگی همه ما بوده است. بدون شک هر از چند گاهی هوس دیزی و آبگوشت به سر ما می زنه و سعی می کنیم یه جای خوب پیدا کنیم و این ترکیب فوق…