دیزی در رستوران تیلیت آیا بهترین دسزی تهران اینجاست؟ یکی از بهترین ها؟ تهران، سعدی شمالی، روبروی منوچهری، کوچه مصباح نت نظر، هر روز یک پیشنهاد ویژه منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید و نظرات خودتون رو با نت نظر در میان بگذارید www.NetNazar.com