کی اینجا رفته؟ غذاش چجوریه؟ ساندویچش که خیلی ظاهر جالبی داره رستوران وتوس تهران ضلع جنوبی میدان داراباد برای عکس ها و توضیحات بیشتر به صفحه نت نظر رستوران وتوس سر بزنید. برای صفحه نت نظر رستوران وتوس اینجا را کلیک کنید. نت نظر، هر روز یک پیشنهاد ویژه منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید و…