کافه خوب به نظر شما چه مشخصاتی دارد؟ هر کدوم از ما یه سری خصوصیات اولیه برای مقایسه کیفیت کافه ها در ذهن داریم. به هر کافه ای که می ریم انتظار داریم این مشخصات اولیه رو حداقل داشته باشه. این مشخصات اولیه در ذهن هر کس با دیگری فرق داره ولی حتما تمیز بودن،…