ما به دنبال بهترین کافه های تهران هستیم… کافه گردی و فرهنگ کافی شاپ رفتن در تهران کافه رفتن و فرهنگ کافه گردی تقریبا جزیی از زندگی همه ما جوون ها شده. معمولا همگی یه سری کافه پاتوق داریم که با دوست و رفیق هامون وقت هایی که می خواهیم دور هم باشیم و اطرافو فراموش…