کجا خوبشو خوردین؟ کباب کوبیده واقعا خوشمزست . شما کجا بهترین کوبیده رو خوردین ؟ کباب کوبیده ای خوبه که روی ذغال درست بشه، اینطور نیست ؟ نت نظر، هر روز یک پیشنهاد ویژه منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید و نظرات خودتون رو با نت نظر در میان بگذارید

آخرین باری که کوبیده خوب خوردین کی و کجا بوده؟؟!! کوبیده با نون سنگک بهترین نون داغ کباب داغ تهران کجاست؟ شما کجارو پیشنهاد میکنید؟ نت نظر، هر روز یک پیشنهاد ویژه منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید و نظرات خودتون رو با نت نظر در میان بگذارید منتظر پیشنهادات ویژه نت نظر باشید برای…